ZOSTAŃ CZŁONKIEM JUŻ DZIŚ

Związek Pracodawców Stomatologii jest organizacją zrzeszającą osoby prawne i fizyczne świadczące usługi stomatologii, będące podmiotami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 01 czerwca 2011r.), będące w rozumieniu prawa polskiego pracodawcami.

Kryteria członkostwa

1.

STATUS PODMIOTU LECZNICZEGO

W trakcie procedury wstępowania do Związku niezbędne jest podanie numeru wpisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

2.

REKOMENDACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZWIĄZKU

W przypadku braku możliwości uzyskania rekomendacji prosimy o kontakt bezpośredni ze Związkiem.

3.
FORMULARZ AKCESYJNY

Informacja o Członkach Związku pozwala jeszcze lepiej określić jego reprezentatywność oraz jest silnym argumentem w procesach negocjacyjnych służących rozwojowi rynku oraz zrzeszonym w nim podmiotom.

4.
OPŁATA CZŁONKOWSKA

Dzięki wpłatom od pomiotów zrzeszonych realizowane są cele statutowe Związku.

Jeśli masz pytania dotyczące któregokolwiek z kryteriów skontaktuj się z nami.

Scroll to Top