Dziękujemy za opłacenie składki!

Twoja płatność została zaakceptowana.
Po weryfikacji Twojego zgłoszenia otrzymasz informację o przyjęciu do stowarzyszenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Twojego wniosku, opłata zostanie w pełni zwrócona.

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Scroll to Top