Regulamin strony

 

1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.pracodawcystomatologii.pl
2. Strona internetowa prowadzona jest przez Związek Pracodawców Stomatologii (zwane dalej: „ZPS”) z siedzibą w Biłgoraju (adres: ul. Armii Krajowej 8 23-400 Biłgoraj), identyfikujące się numerami NIP: 9182174749, REGON: 38594581900000, KRS : 0000838437.
3. Strona internetowa umożliwia:
a. Zapoznawanie się z informacjami o działaniach ZPS;
b. Do korzystania ze zbioru dokumentów przygotowanych dla członków ZPS
c. Dołączenie do ZPS;
d. Przekazywanie składek na rzecz wsparcia działań statutowych ZPS.
4. Do korzystania ze strony internetowej niezbędne są:
a. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o rozdzielczości minimum 1280×900 pikseli;
b. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0;
c. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
d. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
5. ZPS nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
6. ZPS nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.
7. Administrator zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności do Strony zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych.
8. Dla uniknięcia wątpliwości, Administrator informuje, że ma prawo do modyfikowania, optymalizowania i uzupełniana zawartości usług lub materiałów dostępnych na Stronie jak również układu Strony w dowolnym momencie, bez konieczności powiadomienia. Jakiekolwiek zakłócenia działania Strony na skutek prowadzenia tych czynności lub z innych przyczyn, nie stanowią podstawy do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w jakimkolwiek czasie i bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkowników.

2. Informacje dostępne na stronie internetowej

10. ZPS dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej były kompletne, rzetelne , zgodne z prawdą i aktualne.
11. Poszczególne części strony mogą zawierać odnośniki (linki) do stron zewnętrznych.
12. ZPS nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach zewnętrznych.
13. Wszelkie prawa do strony internetowej oraz dostępnych na niej treści należą do ZPSi/lub podmiotów współpracujących ze ZPS oraz podlegają ochronie prawnej.

3. Dołączenie do ZPS

16. Strona internetowa umożliwia dołączenie do ZPS lub odnowienie składki członkowskiej.
17. Dokładne informacje dotyczące wspomnianego powyżej procesu dostępne są na odpowiednich podstronach.

 

4. Płatności

18. Opłatę członkowską można zrealizować logując się na stronie w zakładce https://pracodawcystomatologii.pl/skladka/ lub https://pracodawcystomatologii.pl/rejestracja/.
19. W przypadku nie złożenie deklaracji lub podanie błędnych danych uniemożliwiających weryfikację deklaracji członkowskiej dokonana opłata składki zostanie zwrócona w ciągu 14 dni.
20. Reklamację można złożyć pisemnie wysyłając na adres ZPS lub mailowo biuro@pracodawcystomatologii.pl, która zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
21. Operatorem płatności „Przelewy 24” PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań tel.: +48 61 642 90 80, +48 61 642 91 00 mail: serwis@przelewy24.pl.

Scroll to Top