SKŁADKA

Wysokość składki na 2022 rok została określona
przez Walne Zebranie Członków ZPS i wynosi 1500 zł. 

Dane do przelewu:
Związek Pracodawców Stomatologii, ul. Armii Krajowej 8, 23-400 Biłgoraj
Numer konta do przelewu: Bank Santander 39 1090 2590 0000 0001 4486 9862

Jeśli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami.

Scroll to Top